Säätiön hallitus kokousti Jalkaväkimuseossa

Säätiön hallitus piti perinteiseen tapaan kesäkuun kokouksensa Jalkaväkimuseon tiloissa 10.6.2017. Ennen kokousta hallituksen puheenjohtaja, eversti (evp) Jari Kytölä isännöi lounaan Jalkaväkimuseon sidosryhmien edustajille liittyen museon 35-vuotisjuhlallisuuksiin.

Lounaskeskustelua väritti epävarmuus Jalkaväkimuseon tulevaisuudesta. Jalkaväkimuseo, samoin kuin muutkin sotilasmuseot, jotka saavat puolustushallinnon museokiinteistöihin kohdistuvaa subventiota, ovat menettämässä kyseisen tuen vuoden 2018 jälkeen. Asiasta on puolustusministeriön päätös, jonka pääesikunta panee toimeen.

Jalkaväkimuseo ei omalla toiminnallaan kykene kattamaan menojaan ja toimintaansa. Erotus on nykyisessä toiminnassa katettu edellä mainitulla puolustushallinnon kiinteistökulujen ja pääomavuokran subventiolla sekä Mikkelin kaupungin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Lisäksi säätiö on osin tukenut museon toimintaa.

Hallituksen puheenjohtaja totesi avausanoissaan, että Jalkaväkimuseolla on Jalkaväen säätiön toiminnassa keskeinen, suuren yleisön mielenkiintoon ja historiatutkimukseen liittyvä rooli ja että museolla on Mikkelissä 35-vuotiset perinteet. Hän muistutti myös, että Mikkeli on, paitsi Päämajakaupunki, myös yksi Suomen vanhimpien jalkaväkijoukko-osastojen, Savon Prikaatin ja sen edeltäjien, kotipaikka.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että Jalkaväen säätiön ensisijainen tavoite on säilyttää museon nykyinen näyttelyllinen toiminnallisuus ja jollakin tavalla varmistaa sen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Riittinen Kaitainen

 

Säätiön hallituksen uusi kokoonpano

Jalkaväen säätiön hallitus 23.5.2017 lukien:

Eversti (evp) Jari Kytölä (puheenjohtaja)
Asianajaja Antti Hannula
Everstiluutnantti (evp) Martti Koivula
Everstiluutnantti Ari Laaksonen
Eversti (evp) Markku Manninen
Toimitusjohtaja Veli-Heikki Saari
Toimitusjohtaja Juha Sarsama

Säätiön sihteerinä jatkaa everstiluutnantti (evp) Kari Sainio

Hallintoneuvoston syyskokous sekä Jalkaväen vuosipäivä Uudenmaan Prikaatissa 17.-18.11.2016

Jalkaväen säätiön hallintoneuvoston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Jalkaväen vuosipäivän (18.11.) viettoon liittyen Uudenmaan prikaatin Upseerikerholla perjantaina 17.11.2016. Kokoukseen osallistui hallintoneuvoston puheenjohtajan, kenraalimajuri (evp) Juha-Pekka Liikolan johdolla yksitoista jäsentä.

Säätiön hallitus oli kokonaisuudessaan paikalla puheenjohtajansa, eversti (evp) Jari Kytölän johdolla. Naistoimikuntaa edustivat sen puheenjohtaja Heidi Aho sekä rouva Soilikki Viljanen.

 Hallintoneuvosto

Lue lisää...

Säätiön hallitus vieraili Jalkaväkimuseossa

 

Säätiön hallitus piti perinteiseen tapaan kesäkuun kokouksensa Jalkaväkimuseon tiloissa 16.6.2016. Ennen kokousta museon johtaja, eversti (evp) Markku Riittinen ja visualisti Tiina Kylliäinen esittelivät hallitukselle museon tiloja ja toimintaa sekä ideoitaan toiminnan kehittämiseksi.

Hallituksen puheenjohtaja, eversti (evp) Jari Kytölä totesi esittelyn päätteeksi, että museon toiminnassa on tapahtunut ja on tapahtumassa erittäin myönteistä kehitystä ja että museon nykyinen henkilöstö on kiitettävällä tavalla sitoutunut tehtäviinsä ja tämän suhteen museon tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä.  Hän myös korosti viestinnän ja verkostumisen merkitystä museon tunnettuuden edelleen lisäämiseksi.

Lue lisää...

Valtuuskunnan vuosikokous Santahaminassa 22.3.2016

Jalkaväen säätiön sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Maanpuolustuskorkeakoulun Santahaminatalossa tiistaina 22.3.2016. Kokoukseen osallistui valtuuskunnan puheenjohtajan, kenraalimajuri Juha-Pekka Liikolan johdolla kymmenen jäsentä.

Säätiön hallitus oli kokonaisuudessaan paikalla puheenjohtajansa, eversti Vesa Tervon johdolla. Naistoimikuntaa edustivat sen puheenjohtaja Heidi Aho sekä rouva Anna-Maija Muromaa. Valtuuskunnan kokouksen aikana Naistoimikunnan edustajat tutustuivat Maanpuolustuskorkeakoulun Perinnehuoneeseen "vanhan kaaderin" opastuksella.

Lue lisää...