Jalkaväen vuosikirjat

Jalkavaen Vuosikirjat Kansi

Jalkaväen vuosikirjan perustaminen tapahtui vuonna 1961. Tuolloinen jalkaväen johto katsoi tarpeelliseksi luoda aselajille oma ammattijulkaisu, jossa voitiin jakaa tietoa niin koti- kuin ulkomaisestakin jalkaväen kehityksestä. Vuosikirja toimi myös yhdyssiteenä eri puolilla Suomea palvelevien jalkaväkisotilaiden välillä. Sen avulla ajateltiin voitavan kehittää myös kansalaisten yleistä maanpuolustustietoutta ja lisätä heidän yksimielisyyttään maanpuolustuskysymyksissä.

Säännöllisesti ilmestynyt Jalkaväen vuosikirjasarja muodostaa lähdeaineistokokonaisuuden, joka tarjoaa hyvän läpileikkauksen sotien jälkeisen ajan suomalaisen jalkaväen kehittämiseen. Vuosikirjassa on julkaistu yli puolentuhatta maanpuolustusta, maavoimia ja jalkaväkeä käsittelevää artikkelia. Vaikka artikkelit eivät ole tieteellisiä, eli niissä ei ole esimerkiksi lähdeviitteitä, ne peilaavat oman aikansa ajattelua, ja syventävät siten arkistolähteiden antamaa virallista kuvaa jalkaväen kehittämisen taustoista. Digitaaliseen muotoon saatettuna kirjoihin dokumentoidut tiedot ovat entistä helpommin niin tutkijoiden kuin muidenkin jalkaväen kehittämisestä kiinnostuneiden lukijoiden käytettävissä.

Digitoidut vuosikirjat julkistettiin Jalkaväen vuosipäivän päiväjuhlassa Uudenmaan Prikaatissa 18.11.2016. Digitointi-työryhmään kuuluivat eversti (evp) Hannu Liimatta, everstiluutnantti (evp) Kari Sainio ja toimitusjohtaja Aarno Unkila.

Eversti (evp) Liimatta totesi digitoitujen kirjojen julkistamispuheessaan muun muassa:
- Tänä vuonna tulee kuluneeksi kuusikymmentä vuotta Jalkaväen säätiön perustamiskokouksesta. Säädekirja ja lupa-anomus säätiön perustamisesta allekirjoitettiin ja jätettiin oikeusministeriöön vuoden 1957 marraskuussa, joten virallisesti juhlimme jalkaväen säätiön perustamisen 60-vuotispäivää vasta ensi vuoden syksyllä.
- Koko olemassaolonsa ajan Jalkaväen säätiön tarkoituksena on ollut maamme pääaselajin, jalkaväen kehityksen kaikinpuolinen edistäminen. Tähän tehtävään liittyen jalkaväen säätiö on tänä päivänä saattanut loppuun pitkäaikaisen hankkeen: Kaikki vuosina 1961–2013 julkaistut 29 Jalkaväen vuosikirjaa on digitoitu ja tallennettu pdf-muodossa Jalkaväen säätiön ja Jalkaväkimuseon verkkosivuille. Työn lopputulos sopiikin erinomaisen hyvin julkistettavaksi juuri tänään, viettäessämme Jalkaväen vuosipäivää.”

Koko puhe on luettavissa tästä linkistä.

(Kirjat ovat luettavissa vuosikymmenittäin sivun yläreunassa olevista valikoista)