Vuosikirjat 2010-luvulla

Jalkaväen Vuosikirja XXX (2015-2016)

Vuosikirjan kansi 2

"Puolustusvoimain komentaja on hyväksynyt
jalkaväkiaselajin vuosipäiväksi 18. marraskuuta.
Samassa puolustusvoimain komentajan esittelyssä
on hyväksytty aselajin kunniamarssiksi Sillanpään marssilaulu. Jalkaväkiaselaji vaalii Suomen sotien 1939–1945 jalkaväkijoukkojen perinteitä.

Perinteiden taustalla on se, että 18.11.1555 perustettiin ensimmäinen suomalainen lippukunta. Kyseinen päivämäärä ja peruste sisältyivät jo kenraalimajuri Ekmanin johtaman Puolustusvoimien perinnetyöryhmän 14.7.1952 päivättyyn kokonaisesitykseen, jota jalkaväkiaselajin osalta ei aikanaan syystä tai toisesta
tuolloin vahvistettu.

Tahto - Taito - Perinteet"

Eversti Jukka Valkeajärvi
Jalkaväen tarkastaja

(Ote tarkastajan katsauksesta "Historiasta nykypäivään")

Lue klikkaamalla kantta
Sisällysluettelo
 
© Jalkaväen Säätiö