Vuosikirjat 2010-luvulla

Jalkaväen Vuosikirja XXIX (2013-2014)

Jalkaväen Vuosikirja (2013 2014) XIXX Kansi

"Jalkaväen taistelu uudistuu osana maavoimien taistelutavan uudistamista. Kokonaisvaltainen uudistus koskettaa yksittäistä taistelijaa, jalkaväen joukkorakenteita, taktiikkaa, taistelutekniikkaa, materiaalia ja koulututusta. Jalkaväen kannalta uudistettu taistelu tapa ja materiaali lisäävät ennen kaikkea joukkojen iskukykyä, tilannetietoisuutta, tulivoimaa ja liikkuvuutta.

Joukkorakenteiden kehittäminen edellyttää jalkaväen osalta uusien joukkotyyppien muodostamista. Joukkojen kokoonpanot, varustus, taktiikka ja taistelutekniikka
muodostetaan ottaen huomioon joukkojen erilaiset tehtävät ja toimintaolosuhteet. Joukkue, perusyksikkö ja jääkäripataljoonan taisteluosasto muodostavat jalkaväen
joukkojen toiminnallisen ytimen."

Eversti Jukka Valkeajärvi
Jalkaväen tarkastaja

(Ote tervehdyksestä)

Lue kirja tästä
Kirjan sisällysluettelo

 
© Jalkaväen Säätiö